Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrnká múdrosti

"Človek je slobodný iba vtedy, ak žije v pravde. Ale pravdu mu odhalí iba rozum."
Lev Nikolajevič Tolstoj

"V každej dobe sa ničomníci usilovali maskovať svoje podlé skutky oddanosťou záujmom náboženstva, mravnosti a lásky k vlasti."
Heinrich Heine

"Neobávaj sa nevedomosti, ale falošného poznania. Lepšie je nevedieť nič, ako pokladať za pravdu to, čo pravdou nie je."
Lev Nikolajevič Tolstoj

"Hlavnou príčinou zlého usporiadania života je lživá viera."
Lev Nikolajevič Tolstoj

"Otrocký odtlačok železného jarma, spôsobený slepou vierou, ostáva nadlho na našej siji."
John Milton

"O všetkom aspoň raz zapochybuj, aj keby to bola veta: dvakrát dva sú štyri."
Georg Christoph Lichtenberg

"Väčšina ľudí nepočúva rada, keď sa ich obľúbené príbehy porovnávajú so skutočnosťou, ktorá ich vyvracia."
Lion Feuchtwanger

"Hlbokej a nerozvážnej úcte k starým zákonom, starým zvykom a starému náboženstvu vďačíme za všetko zlo na svete."
Georg Christoph Lichtenberg

"Svetlo zostáva svetlom, aj keď ho slepý nevidí."
Lev Nikolajevič Tolstoj

"Byť človekom znamená usilovať sa byť bohom."
Jean-Paul Sartre

"Boh, pomyselná bytosť, nemohúca oznámiť svoju vôľu priamo je vhodným prameňom najvyššej vôle v rukách držiteľov moci, keďže ich zámery môžu byť vyhlásené za boží výron."
(str.139) Z. Neubauer: Štátověda a teória politiky. Praha 1947

"Tyran musí vzbudzovať zdanie, že berie náboženstvo veľmi vážne. Ak sa poddaným javí jeho správanie bohabojným a zbožným, majú potom menšie obavy, že by sa mohol dopustiť nejakého trestného činu a na druhej strane proti nemu niečo tak ľahko nepodniknú, pretože mu pomáhajú bohovia."
Aristoteles (384 - 322 p.n.l.)

"Ľudia bez náboženstva nie sú horší než ľudia s náboženstvom. Ba často sú ľudia bez náboženstva lepší, ja to lojálne vyznávam."
T.G.Masaryk: Americké prednášky, Praha 1929, s.70

"Na svete nebude pokoj, kým posledná tehla z posledného kostola nezabije posledného farára!"
Emil Zola

"Som hlboko presvedčený, že keby sa cirkev mohla, rada by sa vrátila ku svojim neľudským metódam minulosti."(Aj ja si to myslím.- poznámka Luigi)
Bývalý kňaz Augustin Smetana (1814 - 1851)

"Keďže často ukazoval svoju bohabojnosť - pretože ho to nič nestálo - väčšina poddaných ho bude vždy považovať za ctihodného muža aj vtedy, keby konal vierolomne a proti náboženstvu."
Machiavelli (1469 - 1527)